1. Интернет страница

WWW.GRAZIAONLINE.BG е интернет страница, която се предоставя от E-ACT ООД оторизирана от Атика Медия България.

2. Авторски права

Правата на материали, включени в тази страница, включително и на снимки и видео, графики, картини, рисунки, текстове, на предлаганите услуги и на всички файлове в тази страница, принадлежат на E-ACT ООД или на Атика Медия България ООД, издател на списанието на български език. В думата  “Grazia” се включва световното издание, освен ако е обозначено по друг начин в текста. Материалите включени в страницата не могат да бъдат копирани или предлагани публично или използвани по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на E-ACT ООД или на Атика Медия България ООД.

3. Търговски марки

Tърговските марки GRAZIA, 10 HOT STORIES и EASY CHIC принадлежат на Атика Медия България и се използват по лиценз на Атика Медия България вследствие на споразумение с E-ACT ООД.

4. Условия за ползване на страницата

Посетителят /потребителят на страницата и на услугите на Graziaonline.bg, предоставя съгласието си при следните условия за ползване, които важат за съдържанието на страницата, картините, графиките, снимките и на архива, който се включва в интернет страницата, вследствие на което той е длъжен да прочете внимателно условията преди посещението и  ползването на услугите и на съдържанието на Graziaonline.bg. При несъгласие е длъжен да не използва услугите и съдържанието на Graziaonline.bg. Посетителят /потребителят би трябвало да проверява  съдържанието на конкретните страници за евентуални промени. Правата за променяне на условията са запазени. Всяка промяна ще се публикува. Посетителят /потребителят отговаря за всяко ползване <под всяко потребителско име и парола> и би трябвало винаги да спазва условията. Посетителят /потребителят отговаря за запазването в тайна на различните пароли, които използва.

5. Условия за ползване на Grazia Community

При регистриране в Grazia Community, потребителят се съгласява да не публикува текстове съдържащи обиди, вулгарен език, клевети, заплахи или текстове с агресивно, расистко, нецензурно или противозаконно съдържание. Ако потребителят не се съобрази с посочените правила, това може да доведе до неговата временна или постоянна забрана за достъп до страницата. Създаването на повече от един акаунт от един и същи потребител не е разрешено. Потребителят се съгласява, че администраторът на тази страница има право да изтрие, редактира, премести или затвори всяка тема по всяко време, ако прецени за необходимо. Потребителят се съгласява, че цялата информация, посочена от него, ще бъде записана в база данни. Тази информация няма да бъде споделяна с трети лица без съгласието на потребителя, но администраторът на страницата не поема отговорност, ако при опит за проникване в страницата, тя бъде повредена или отнета.

6. Ползване на услугите, Задължения на посетителите и потребителите

Посетителят /потребителят трябва да има навършени 18 години и да е способен да сключи споразумението, както и други  споразумения, който са задължителни за ползването на услугите на Graziaonline.bg. Посетителят /потребителят  е длъжен да използва Graziaonline.bg в рамките на закона. Посетителят /потребителят  е съгласен и приема да не използва Graziaonline.bg и да не препраща, променя и използва по какъвто и да е начин, материал:
6.1.Със съдържание -  незаконно, увреждащо, заплашващо, обиждащо, агресивно, расистко, нецензурно или не одобрено, насилващо личността и личните данни на трети лица, предизвикващо омраза и/или друго незаконно деяние.
6.2.Който заплашва, обижда или насилва непълнолетните по какъвто и да е начин.
6.3.Да имитира всяко юридическо или физическо лице и по някакъв начин да съдържа фалшиви и неверни данни във връзка със друго юридическо или физическо лице или предоставя фалшиви данни относно произхода на съдържанието предаващо се чрез услугите на Graziaonli.bg
6.4.Да разпространява нелицензирани реклами или изпращане на нежелани и непоканени от получателя електронни съобщения (e-mails) и съдържание, разпространено по какъвто и да е нежелателен начин.
6.5.Да разпространява или инсталира материал, съдържащ вируси или електронен код, файлове и програми, създадени да прекъсват, унищожават и ограничават функцията на софтуера, хардуера и телекомуникационно оборудване.
6.6.Да престъпва с или без намерение, всяка местно, национално, европейско и международно законодателство и /или правила с правна сила относно всяка услуга на Graziaonline.bg.
6.7.Да засяга по какъвто и да е начин личният живот, човешките и социални права на други посетители, потребители и/или членове.
Посетителят/ потребителят на страниците и на услугите на Graziaonline.bg, поема отговорността за всяка щета, причинена в интернет страницата от злоупотреба с  конкретните материали и услуги.

7. Ограничена отговорност на  GraziaOnline.bg

При всякакви условия, включително и в случаи на незнание, Graziaonline.bg или трето лице, което има отношение със създаването и изграждането на интернет страницата, не отговаря за щети, претърпени от посетителя/ потребителя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата, който действа по собствена инициатива и в съгласие с  Условията за ползване.

Съдържанието на страницата се предоставя „в този вид” без никаква гаранция. Съгласно закона, Graziaonline.bg отказва всички видове гаранции, включително, но не и ограничено до тези,  които имат конкретна цел  - подходящ и продаваем вид.  Graziaonline.bg не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата ще се предоставят без прекъсване, грешки, закъснения и други събития, зависещи или независещи от волята му.

Graziaonline.bg не гарантира в никакъв случай верността,  целостта или разположението на услугите, опциите, съдържанието на страницата и резултатите им. Отговорността за евентуалните поправки или опровержения е за сметка на посетителя/ потребителя, а не на Graziaonline.bg.

8. Реклама

Graziaonline.bg не отговаря за връзките между Посетителя/ потребителя и трети доставчици на услуги, които се рекламират на Grazia и за всяка търговска транзакция, която може да възникне помежду им.

Graziaonline.bg не позволява рекламирането или директен достъп чрез Интернет страници към други, съдържащи :
8.1.Всички видове оръжия, освен ловни.
8.2.Наркотици и забранени субстанции.
8.3.Лекарства за намаляване на теглото и други за уголемяване на органи или такива на образи, които се предават.
8.4.Сравнителни реклами, които съдържат агресивни рекламни сравнения и без основание, които е вероятно да създадат проблеми на други, които се рекламират.
8.5.Всеки материал, който е расистки или националистически, включително на нацистки или антисемитски символи и други.
8.6.Всеки материал, който противоречи на добрия вкус и по който и да е начин е в разрез с рекламната политика на марката  Grazia.

9. Правни и допълнителни условия.

Горепосочените условия за ползване на Graziaonline.bg, както и всяка промяна или смяна, се допълват от Българското законодателство, Законодателството на Европейския съюз и Международните норми. 

Всяка промяна на горепосочените условия, освен от Graziaonline.bg, е незаконна, не важи автоматично и отпада, без да влияе на останалите условия.

Настоящото е общо споразумение между Graziaonline.bg и Посетителя/ потребителя на страниците и на услугите на Graziaonline.bg и важи само за тях. Никоя промяна на условията не се взема предвид и не е част от това споразумение, ако не е в писмен вид и допълнително прибавена към настоящите Общи Условия. 

Посетителят/ потребителят е изцяло отговорен и се осведомява редовно за промени в Общите Условия. Ползването на услугата след промени в Общите Условия означава съгласие с тези промени.

Избирайки Съгласен съм... Вие приемате горепосочените условия

Овен
21.03-20.04

Добрите условия през месец август ще ви поднесат възможност за активна работа. Месецът е подходящ, за да по-стигнете...

още>>