Станфордския център по медицина на съня

Сънят и човешкият характер са в тясна връзка

Новите научни изследвания свързват безсънието с типа личност