Джордан Пийл

Джордан Пийл казва "да" на експанзивния хорър-епос "Не!"

Въпросите са два. Какво е зло чудо? И съществува ли то изобщо?