Hi-Tech

Instagram въвежда нова функция в борбата с кибертормоза

Популярната социална мрежа предприе нов ход, с който провокира потребителите да бъдат по-добра версия на самите себе си.