Ипек Алмаджиева

Ипси и трудният път до двете чертички

Когато щастливият край е дълго чакан и напълно възможен.