Николай Спасов

История за планината, храната и вярата

При храната има една универсална истина. Най-важни са тялото и душата на човека, който я приготвя.