стефания колева

Извънредно със... Стефания Колева

Актрисата с най-заразителната усмивка за моноспектакъла "Затегнете коланите", за промените, за компромисите и все пак за сцената