Тери Хачър

Тери Хачър и Джеймс Дентън, отново заедно на екран

"Досега в "Отчаяни съпруги"… Не. Не и този път.