изделия от стъкло

Стъклото на Голямата депресия

Бедността на 30-те не е попречила на стремежа към красиви изделия