страх от раждане

Нека поговорим за страха от раждането

Понякога страхът е нормален, друг път - направо патологичен. Това са начините да се справим с него.