The Trackers

The New Generation: Младите визионери, които заслужават внимание

Запознайте се с Еда Кадирова и Евгени Гочев от The Trackers, Христо Йорданов и Виктор Гърбешков.