въглероден отпечатък

"Говори с EVA": Какъв е твоят въглероден отпечатък?

Участниците в четвъртото издание на "Говори с EVA" потърсиха отговор на най-важните въпроси, свързани с околната среда и нашето влияние върху нея.