САЩ създават секретен изкуствен интелект за управление по време на конфликти

Лидия Делирадева
Лидия Делирадева 10 август 2019

Военният проект Sentient („Интелект") с изкуствен интелект е един от най-мащабните и затворени сред всички високотехнологични инициативи на Пентагона. Такъв извод може да бъде направен от материал, в който журналистите са събрали всички публични справки, а също така проследяват историята на развитието на американските военни спътници след програмата на Corona от 1958 г. Въпреки това, Sentient далеч надхвърля обработката на сателитни снимки. Според някои намеци може да се предположи, че на изкуствения интелект или ще се прехвърлят в бъдеще или вече са прехвърлени някои контролни функции.

На космическия симпозиум в Колорадо през пролетта на 2019 г. Чираг Парик - представител на Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ (NGA) - отговори на въпроса за наличието в Пентагона на средства за „проследяване на глобалния театър на военните действия в реално време". „Отличен въпрос. И той има много отлични засекретени отговори", каза той.

Парик обясни, че геопространствените данни сега не са непременно спътникови снимки, а буквално всяка информация, която съдържа време и геотаг.

Що се отнася до системите за „незабавна обработка и формулиране на стратегия", те „ще се появят много скоро, ако вече не са се появили", допълва той.

Някои смятат, че Парик е говорил конкретно за Sentient, някои допълнителни данни за който Националната разузнавателна служба (NRO) е разкрила наскоро, в съответствие със закона за свободния достъп до информация. Сред документите има много класифицирани като „секретни" и „строго секретни".

Доколкото може да се прецени, задачата на изкуствения интелект Sentient се основава на събраните данни за пренасочване на спътниците към мястото, където ще се случи нещо интересно за военните (или ще бъде изчислено чрез изчисления на ИИ). Освен това е известно, че обемът от снимки, погълнати от Sentient, нараства многократно: в продължение на много години Пентагонът се задоволява с услугите на един изпълнител, предаващ сателитни снимки, а сега има три такива компании.

А договорът на Министерството на отбраната на САЩ за облачни изчисления е един от най-мащабните в историята на департамента - той се оценява на 10 милиарда долара.

Не е ясно обаче докъде се простират пълномощията на Sentient. Военните отказват да отговарят на директни въпроси относно посоките и мащаба на използвания изкуствен интелект в NRO, позовавайки се на опасността от разкриване на информация, важна за врага.

Както отбелязва изданието Futurism, този подход предполага, че големи военни системи, базирани на ИИ, могат да бъдат разгърнати дори без знанието на обществото. И никой няма да знае колко некачествени или предубедени алгоритми използва Пентагонът, за да оцени заплахите или да им противодейства.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA