Дядо Коледа и УНИЦЕФ обединяват усилия в грижата за децата

На рожденния си ден УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа на правото на всяко дете на образование, грижа и защита от насилие.

Ася Иванова
Ася Иванова 13 декември 2023

На рождения си ден, УНИЦЕФ обядинява сили с не кой да е, а със самият дядо Коледа в подкрепа на децата.

Дни преди Коледа, когато всяко дете пише писмо до добрия старец за играчките, за които мечтае, УНИЦЕФ обръща внимание към децата, които не мечатят за играчки, а за семейство, закрила от насилие и образование, затова се обединяват за три каузи: най-добър старт в живота, закрила от насилие и образование за всяко дете.

За най-добър старт в живота на всяко дете е нужна подкрепа за семейството му. Всички семейства се нуждаят от подкрепа, за да инвестират възможно най-много в своето малко дете. При някои семейства има повече затруднения, които създават пречки пред детето да учи и да разгърне потенциала си, което има дългосрочно въздействие върху неговото здраве, образование и поведение. В България има редица мерки за осигуряване на оцеляването на децата, но липсват всеобхватни програми за осигуряване на пълноценна среда, която да подпомага развитието и благосъстоянието на всяко малко дете. УНИЦЕФ съвместно с правителството работи за разработване на национална програма за прогресивни услуги за деца и семейства, която има за цел да подкрепи родителите и другите лица, полагащи грижи за малки деца, за осигуряване на пълноценна грижа.

Патронажна грижа

Чрез модела на Патронажна грижа обучени медицински сестри и акушерки предоставят информация, насоки, обучение и подкрепа на родителите в дома на семейството с цел подобряване на родителските грижи за децата, ранно идентифициране на рисковете за тяхното оптимално развитие (включително риск от изоставяне, неглижиране, насилие или трудности в развитието) и ранна интервенция в сътрудничество с други служби и институции, ангажирани с децата и семействата. Целевата група включва бременни жени и деца до 3-годишна възраст и техните семейства, като услугите са достъпни за всички.

„Зона ЗаКрила" за превенция и закрила от насилие на жени, момичета и момчета: УНИЦЕФ работи за намаляването на насилието у дома, в училище, в общността и онлайн, тъй като то застрашава здравето и емоционалното състояние на децата и може сериозно да повлияе на бъдещите им перспективи.

УНИЦЕФ и партньорите им създават Центрове за застъпничество и подкрепа на деца и семейства преживели насилие "Зона ЗаКрила" в 3 региона в страната (Монтана, София, Шумен). В "Зона ЗаКрила" на децата и семействата се предлагат кризисни интервенции, като различни специалисти предоставят социална, правна и психологическа подкрепа под един покрив.

Качествено приобщаващо образование за всяко дете

Според последните данни на Министерството на образованието и науката, общият брой на децата с увреждания и специални нужди в системата на предучилищното и училищното образование в България, включително специалните училища и центрове, е над 27 000. За по-голямата част от тях, или около 15 000 (тези с множествени увреждания, церебрална парализа, сензорни увреждания, разстройства от аутистичния спектър), общуването с околните е сериозно затруднено. Тези предизвикателства се отразяват на участието им в обучението, включително в процеса на оценка на потребностите им, който е основа за планиране на адекватна допълнителна подкрепа.

Само около 10% от учителите на деца със специални образователни потребности в България използват нискотехнологични допълващи и алтернативни средства за комуникация, а по-малко от 3% - речеви генератори, като по-малко от 5% ги използват в практиката си.

C-board

Включването на децата със специални потребности в масовите детски градини и училища без средства, позволяващи комуникацията им, и без достатъчно обучение и подкрепа за учителите не е ефективно, а често дори е невъзможно. УНИЦЕФ разработи Cboard - безплатно мобилно приложение, което подпомага общуването със символи. То дава възможност на децата, които не могат да говорят, да общуват със семействата си, учителите и хората около тях.

Всеки може да подкрепи мисията на УНИЦЕФ да помогне на най-уязвимите деца в България да получат грижа, образование и закрила. Станете БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения: 

- Онлайн на www.dari.unicef.bg

- или се абонирайте за 5 лв. месечно дарение, като изпратите SMS с текст 5 на номер 1021.

*Даренията са освободени от ДДС и данъци за клиентите на всички мобилни оператори в България.

Щедростта е дар!

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA