Изкуствен интелект открива рак на гърдата по стари мамографски снимки

Лидия Делирадева
Лидия Делирадева 10 август 2019

Рентгенолозите често сравняват резултатите от настоящата и предишната мамография, за да видят промените в структурата на млечните жлези в динамика. Например, когато подозрителното образувание расте и се наблюдават промени в плътността, лекарите могат да предположат наличието на злокачествен тумор. Когато тези промени не настъпват, специалистите обикновено са склонни да изключат рака. Тези модели бяха използвани от екип от Нюйоркския университет при разработването на нов алгоритъм, който прецизира диагнозата.

За обучението на алгоритъма екипът използва данни от повече от 43 хиляди пациенти. Снимките им са направени с известни интервали от време и са представени поне в една проекция, а някои участници са имали и биопсия, извършена по-рано.

Авторите отбелязват, че най-голям ефект е постигнат при разделянето на злокачествените от доброкачествените тумори.

Новият алгоритъм се фокусира върху области на сканиране със значителни промени, които обикновено показват рак и не са характерни за доброкачествените тумори, обясняват учените.

Изкуственият интелект прогнозира наличието на тумор с вероятност от 0,97 по показателите AUC (области под кривата), в сравнение с базовата прогноза от 0,73, уточняват учените. Такива показатели характеризират перспективността на новия подход за прогнозиране на вида на образуванието. Други подробности и срок за въвеждане на изкуствения интелект в медицинската практика все още не се съобщават.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA