Лос Анджелис

Една дума за новата къща на Лейтън Мийстър: УАУ!

Струва почти 7 милиона долара, но си заслужава всеки един от тях.