Кики Палмър

Даниел Калуя и Кики Палмър казват "НЕ!"

Осмелявате ли се да погледнете нагоре? Ако питате Джордан Пийл, правилният отговор е отрицателен.