Мария Хотън

Мария Хотън без оправдания, без филтър, без спирка

Животът я среща с неочаквано обстоятелство, но противно на очакванията, тя изобщо не смята да се крие.