Стелла Иванкова

Under Стелла Иванкова's Spell

Светът е достоен подиум за таланта и мечтите на 23-годишния български модел.