барселона

Карта на градското изкуство в Европа

Улиците като своеобразни галерии, местата за срещи като извор на вдъхновение и провокация.