Birkin

Да, Карди Би е наясно, че дъщеря й има чанта за 8000 долара

И, не, изобщо не смята тепърва да започне да се съобразява с общественото мнение.