чисти дрехи

Видими решения за невидимите проблеми

Това, което е невидимо за очите, е видимо за Ariel.