децата на българия

УНИЦЕФ и благодетелите, които променят живота на децата

Децата имат нужда от ангели-хранители, самите ние може да се превърнем в такива.

УНИЦЕФ благодари на всички, които подкрепят децата

Помогнете и вие, ще ви отнеме само минута!