еко тревожност

Страдаме ли от еко тревожност?

Тази сравнително малко позната у нас емоция вече е напът да бъде призната като психично разстройство.