Исландия

Страните с най-здрави хора в света далеч не са тези, които предполагаме

Изненада! Държавите, от които идват най-големите вкусови изкушения са тези, които имат най-здравото население.