Кан Академия

Covid-19 и дистанционното обучение

Екипът на "Образование без раници" и Кан Академия (Khan Academy) на български споделя важни наблюдения, размисли и съвети във връзка с дистанционното обучение.