кожно раздразнение

Спасителен отряд за атопична кожа

Състоянието на стрес в момента, влошава още повече качеството на живот на хората с хронични страдания.