Марс

Съществува ли любов на Марс?

Отговор на този въпрос ни дава Калина Калчева, която нарича себе си гражданин на света...