опаковане на подаръци

Опаковката има значение

Не по-малка важна от съдържанието на подаръка, опаковката може да се окаже предизвикателство