озеленяване

3 растения за по-чист въздух

Борбата за чистия въздух в големите градове винаги е била за този, който дишаме в откритите пространства. В последните седмици обаче срещите ни с него, по обясними причини, са по-редки…