prada

По двете крайности с "идеологията на Prada"

Креативните директори на бранда не искат да се повтарят, а само да впечатляват и да бъдат релевантни.

Културният барометър на Prada и Раф Симънс

Едва ли някой е предполагал, че творческият диалог между Миуча Прада и Раф Симънс ще бъде толкова красив.

ВИЖ ОЩЕ