самоубийство

Зомби бой НЕ се е самоубил

Властите опровергаха версията за самоубийство и излезнаха с ново становище