sandra mansour x hm

Разгледайте забележителните модели от колаборацията SANDA MANSOUR X H&M

Романтика, детайли, които носят природата, и характер описват моделите от завладяващата колекция