She's the one

Татяна Лолова е в главната роля на „She's the one"

Татяна Лолова влиза „в главната роля" на „She's the one" - хитовото събитие, представящо едни от най-вдъховяващите и успели български жени.