силни жени

Моля, нека забравим стереотипите за "мъжки" и "женски" професии

Инициативата под надслов "Няма "мъжки" професии. Има хора, които преследват мечтите си" показва личния пример на няколко вдъхновяващи дами.

Татяна Лолова е в главната роля на „She's the one"

Татяна Лолова влиза „в главната роля" на „She's the one" - хитовото събитие, представящо едни от най-вдъховяващите и успели български жени.