токсичен позитивизъм

Нали не проповядвате токсичен позитивизъм?

Понякога всичко е толкова позитивно, че чак е отровно. ♫ I'm addicted to you, don't you know that you're toxic… ♫