здраво детство

Родителските грешки, за които най-много съжаляваме

Шест момента, които изграждат щастливото дете.

Какво казват експертите за екранното време при децата

Липса на концентрация, забавяне с проговарянето и затруднения с интелигентността са само част от проблемите.