Цифровата медитация дава резултати само за шест седмици

Разработката на име MediTrain принадлежи на учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско. В основата на приложението MediTrain стои алгоритъм с обратна връзка, който адаптира продължителността на медитационните сесии към възможностите на участниците, като взема предвид дори минималния напредък или регресия.

Проучванията показват, че резултатите, постигнати за шест седмици, са съпоставими с месеците на лично обучение или интензивни медитативни практики.

Много хора, опитвайки за първи път медитация в традиционния ù смисъл, губят ентусиазма си поради неспособността да се съсредоточат върху дишането си. Наблюдението на дишането е най-простата и същевременно сложна техника, тъй като изисква концентрация на ума върху едно действие.

Методът на дигиталната медитация също се основава на техниката за проследяване на дишането, но според авторите има важно предимство. MediTrain решава проблема с човешкото съсредоточаване и мотивира човека да се занимава с медитация, само когато тялото е готово. Ефективността на сесията се оценява от човека, след което алгоритъмът му предлага коригирана програма.

Екипът е тествал приложението в рандомизирано проучване, обхващащо 59 души на възраст от 18 до 35 години. Първите етапи на медитативното обучение се състоят от няколко къси блока по 10-15 секунди всеки, когато човекът се концентрира само върху дишането. С течение на времето, продължителността се увеличава и след шест седмици е вече няколко минути, през които участниците запазват способността да следят дишането си без никакви странични мисли.

„Ние използвахме древния опит и го подобрихме с помощта на дигитални технологии, което е особено важно за по-младото поколение, което вече е родено в дигиталната ера и е изправено пред много проблеми с разфокусирането на вниманието”, заявява водещият автор Адам Газалей.

Резултатите се оказват впечатляващи за учените. След един месец на обучение, участниците са могли да медитират вече цели шест минути. В същото време, тестовете на работната памет се различават значително при хората след сеанси на медитация в сравнение с тези на плацебо групата.

Екипът проведе също така и електроенцефалография на мозъка и откри участъци от него, които променят активността си в резултат на такава медитация. По принцип, това са участъци от фронталния лоб.

MediTrain вече е патентована от разработчиците. Според авторите, техният прост метод на дигитална медитация ще помогне на хората да се справят с модерния ритъм на живота и правилно да разпределят вниманието си през целия ден.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA