Световната банка: Замърсяването вече води до забавяне в развитието при децата

Лидия Делирадева
Лидия Делирадева 26 август 2019

Експерти проведоха най-мащабния анализ на сателитните данни, пунктовете за наблюдение и моделите за машинно обучение, за да обобщят ефектите от замърсяването на водите - най-очевидния и повсеместен ефект от икономическата дейност.

В наскоро публикуван доклад, експертите от Световната банка стигат да плашещи заключения: когато биологичната консумация на кислород - мярка за замърсяването на водата - надвишава прага от 8 милиграма на литър, детското здраве се влошава драстично. Растежът на БВП (брутен вътрешен продукт) в околните региони спада с 0,83%, т. е. с една трета от средния световен ръст на икономиката от 2,33%.

Причината за икономическия спад се крие във въздействието на качеството на водата върху здравето, земеделието и екосистемите.

Ключов фактор за влошаването на качеството на водата е азотът, който се използва широко в агрокултурата. Когато азотът попада в реките и океаните, той намалява нивата на кислорода и създава мъртви зони, а във въздуха се образува азотен оксид - парников газ.

Въздействието на нитратите върху малките деца води до забавен растеж и развитие на мозъка, оказва негативно влияние върху здравето и намалява потенциала им за бъдещето. С всеки допълнителен килограм азотен тор на един хектар площ добивът се увеличава с 5%, но в същото време забавянето на растежа при децата се увеличава с 19%, а очакваният размер на бъдещите им финансови доходи спада с 2%.

Повишената минерализация на почвата в резултат на човешката дейност - напояване, използване на торове и заустване на отпадни води - намалява общото плодородие на земеделската земя.

Според авторите на доклада, всяка година поради замърсяване на водата ние губим толкова храна, колкото би била достатъчна, за да се изхранят 170 милиона души.

Авторите разделят своите препоръки на три категории: информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост; мерки за предотвратяване на най-сериозните проблеми; инвестиции в съвременни технологии, като например мембраните за системи на обратна осмоза, създадени в САЩ.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA