"Жената" и взаимоотношенията са на гости в "ГрафикАрт" през март

Милена Максимович-Ковачевич и Симонида Радонич представят графиките си "Silent Talks".

"Жената", човешката природа и взаимоотношения са във фокуса на графичните търсения на две сръбски художнички.

От 8 март до 6 април 2023 г., на ул. Златовръх № 50, галерия ГрафикАрт представя "Silent Talks" на Милена Максимович-Ковачевич и Симонида Радонич от Сърбия, които за първи път се качват на българската артистична сцена.

дфгхй

Милена и Симонида ще покажат творбите си именно в "женския месец" на годината, тъй като работата им изследва по неповторим начин човешката природа и многопластовите човешки отношения.

Те търсят скритото във взаимодействието и връзката между тяло–душа, мъж-жена, външен и вътрешен свят, Аз-ът и другите, субективното и обективното, личното и публичното… всичко това остава празнина, която се изпълва с тишина и мълчание, раждайки повод за размисъл за истинската причината тези връзки да се скъсат.

И двете са фокусирани върху тайната на човешката природа, но търсенията им са в две различни насоки. Милена Максимович се заема с човешката дуалност, с това как си взаимодействат хората помежду си, и какво остава скрито между тях.

симонида

Симонида се обръща към тишината, която хората упорито избягват в този свят, пълен с излишен шум.

Именно сблъсъкът между двете ражда "Silent Talks". Чрез богатата палитра от графични способи на акватинтата, сухата игла, молива, мецотинто, китайските колажи, Милена и Симонида превръщат проекта в психологически разговор за човешката душевност.

Симонида Радонич рисува анатомичния орган - езика, за да изрази символното му значение за разговор, говорене и за тишина, и мълчание.

дцфжгбхнйм

Както тя споделя, тишината често може да е много по-силно средство за комуникация, отколкото разговорите. Мълчанието дава повече отговори и тогава човек може да разбере себе си и да "чуе" вътрешното си Аз. Опитват ли се хората да избягат от себе си, често може да се загубят в другите, а това автоматично ги прехвърля към търсенето на Милена.

В своите картини тя наслагва образите на мъжа и жената като показва многопластовата човешка същност, многозначителните човешки разговори, дуалистичните форми в природата и отношението на човека към човека.

Засяга темата за взаимоотношенията между хората и как те могат да бъдат токсични, как любовта може да обезличи и дори да разболее. Милена разказва и за психозата "Folie au deux" - "лудостта на двама".

дцфжгбхн

В психологията това значи "психоза на двама души, като по-слабият от двамата приема вярванията, налудните идеи и халюцинациите на по-силния, както и психотичното поведение".

Често връзките между хората остават да "висят" във въздуха или се "разпадат" точно заради премълчаното, заради преглътната болка и непроведения разговор. И именно тишината в отношенията между хората, ражда „вътрешни" разговори и разсъждения за причината в разрива между индивидите.

дфжгбх

И тъй като фокусът на "Silent Talks" са именно човешките взаимоотношения и "жената", галерия ГрафикАрт ще дари 20% от продажбата на всяка картина в подкрепа на два социални проекта - кампанията на "Пощенска кутия за приказки" за осигуряване на стипендии за талантливи млади жени чрез продажбата на книгата-мисия "Виж сега, моето момиче", както и за доразвиване на първото мобилно приложение в Източна Европа в помощ на домашното насилие - "За теб", създадено от Ивелина Чоева.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA