Нова радиовълнова терапия безвредно убива 15 вида рак

Американски изследователи са доказали, че един нов метод на терапия с нетоплинни радиовълни блокира растежа на раковите клетки, без да уврежда здравите. Учените вече са открили радиочестоти за 15 различни вида рак.

На лабораторни животни са били инжектирани човешки ракови клетки и е предизвикан хепатоцелуларен карцином - най-често срещания вид рак на черния дроб. Излъчваната честота е на ниско и безопасно ниво, отбелязват авторите.

„Радиочестотата беше дори по-ниска, отколкото при доближаване на мобилен телефон до ухото”, казва съавторът на устройството Борис Паше.

Същността на метода се състои в действието на радиовълни с определен диапазон върху калциевите канали на повърхността на туморните клетки на карцинома. В същото време, здравите клетки не реагират на изпращаните сигнали.

Екипът установява, че определен калциев сигнал, наречен Cav3.2 действа като антена за радиосигнали, изпратени по време на лечението, което позволява на калция да проникне през клетъчната мембрана на раковата клетка и да спре растежа ù.

„Ние доказахме, че притокът на калций спира растежа на чернодробните ракови клетки, намалява и понякога дори напълно елиминира туморите”, подчертава Паше.

Ефектът от лечението се запазва, дори ако ракът е метастазирал в други части на тялото. Устройството вече е сертифицирано в Европейския съюз и очаква одобрение от регулатора FDA на САЩ.

Сега екипът изучава точните последователности на сигналната каскада в злокачествената клетка, които водят до този ефект.

Наскоро група учени от САЩ и Обединеното кралство представиха друг метод за целево въздействие върху тумор - той разрушава раковите клетки за три минути.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA