Ницше е бил прав: трудностите ни правят по-силни

Лидия Делирадева
Лидия Делирадева 08 октомври 2019

„Това, което не ни убива, ни прави по-силни" - този афоризъм на Фридрих Ницше е известен дори на хората, които са далеч от философията. Според изследователи от САЩ, поне за някои житейски ситуации, това е съвсем вярно.

Специалисти от Северозападния университет разкриха как неуспехите се отразяват на кариерата на младите учени. Те са анализирали данни от изследователи, които в началото на кариерата си, от 1990 до 2005 г., са кандидатствали за безвъзмездни средства от Националните здравни институти на САЩ.

Въз основа на оценките на Националните институти, всички изследвани учени са били разделени в две групи. Заявленията на първите са получили малко повече точки, отколкото е било необходимо за одобрение на безвъзмездната финансова помощ, докато заявленията на вторите са получили по-малко от тази прагова стойност. Тогава авторите са изчислили колко статии средно са публикували членовете на всяка група през следващите десет години. Освен това, били са оценени и цитирането и популярността на тези публикации.

Анализът показва, че изследователите от втората група са получавали по-малко финансиране за десетгодишната си кариера, но са публикували не по-малко статии от колегите си от първата група. Освен това, вероятността да напишат популярна статия е била с 6,1% по-висока при тях.

Авторите твърдят, че резултатите не могат да бъдат обяснени единствено чрез отсяване на слабите специалисти, напуснали науката след първите си неуспехи.

Въпреки че в групата на участниците, които са претърпели провал в научната си кариера, има 10% повече отказали се хора, ефектът най-вероятно е причинен от фактори като уроци, извлечени от отрицателен опит.

По този начин, подчертават учените, провалът наистина може да стимулира развитието на научна кариера: хората, които оцелеят след неуспеха в ранните етапи и които не са напуснали науката, работят по-добре в дългосрочен план. Това кореспондира с думите на Ницше.

В момента авторите на проучването планират да тестват този модел и в други области. Първоначалните данни показват, че и в тях може да се потвърди правотата на немския философ.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA