Art

Просто не пропускайте арт инсталацията #DoingIsEverything

Проектът по инициатива на Nespresso и изработка на Ателие Трион може да бъде видян на ключови локации в столицата.