гняв

Какво да правим, когато сме МНОГО ядосани?

Всеки има *онези* дни, но не всеки може да се справи с тях...