краставици

Чанти от зеле и краставици? Да, моля...

Ако търсите нестандартни маркетинг подходи, свържете се с креативния екип на Hermès.