рециклиране

79% от хората вече търсят само eco-friendly продукти

Ние пък спокойно можем да заявим, че открихме перфектния такъв, който ръководи екологичната и социална трансформация.

Първата Barbie от рециклирана пластмаса е факт

Специалната линия Barbie Loves the Ocean е част от мащабния план на Mattel да постигне 100% рециклируемост при продуктите и опаковките до 2030 г.