възпитание

Доколко е важен режимът за едно дете?

Спазването на режим приучава към полезни навици, дисциплина, самостоятелност.

6 неща, заради които Мила Кунис ни вдъхновява

Всъщност са доста повече, не питайте колко трудно ни беше при подготвянето на следващите редове.