Жените наистина плачат

"Жените наистина плачат" получи още две международни признания

Филмът спечели награда в Корк и стана част от селекция на Американски филмов институт.

Сърцето на филма се проявява без рецепта, винаги изненадващо

Мина Милева и Весела Казакова правят необикновени филми и притежават таланта да разместват деликатно пластове с тях.