Мобилните устройства забавят развитието на детето

Въпросът за това как модерните технологии влияят върху децата и юношите предизвиква разгорещени дебати. Британската благотворителна организация Barnardo's, специализирана в областта на закрилата на детето, представи своята гледна точка по проблема. Според нейния доклад, на базата на свидетелствата на 80 служители, ранният достъп до мобилни приложения и социални мрежи може да доведе до пристрастяване или загуба на ключови социални умения.

В Barnardo’s са обезпокоени, че родителите все по-често предоставят на малките деца достъп до смартфони и таблети - например, за да се вклюват към каналите на YouTube за деца, за да им отвличат за малко вниманието или да не им е скучно. Намалява времето за общуване в семейството, което се отразява негативно върху умственото развитие на децата.

Заради смартфоните, убедени са в Barnardo’s, децата губят способността да мислят творчески, да общуват с други хора и да управляват емоциите си.

Други проблеми пък са характерни за по-големите деца. При юношите прекомерната страст към технологиите и социалните мрежи, като Snapchat, Instagram и Twitter, води до увеличаване на тревожността. Има и риск от влияние върху тях на неподходяща за деца информация, както и чести случаи на онлайн тормоз, който засяга една трета от децата на възраст от 5 до 10 години и повечето тийнейджъри.

От Barnardo’s признават, че интернет и социалните мрежи не носат само негативи тийнейджърите. Например общуването в мрежата може да намали чувството за социално изключване.

Констатациите на Barnardo’s са тревожни, но трябва да се има предвид, че те се основават на проучвания на персонала на организацията и не са строго научни. В хода на задълбочените изследвания не беше установена пряка връзка между използването на социалните мрежи и мобилните устройства и психичното здраве на подрастващите.

НАЙ-НОВО ОТ GRAZIA