Hermes

Веганството взима превес и в модата

Невеганският текстил непрекъснато се изтласква от луксозната индустрия за сметка на устойчиви материали.

Hermes има въпрос. Накъде ще се отправим утре?

Надеж Ванхи-Сибулски иска жената на бранда да поеме контрола над собствената си съдба, а ние да я последваме.